Regulamin i RODO

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Zama [dalej „eSklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
  2.Właścicielem eSklepu jest ZAMA sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Brodowska 32, 63-000 Środa Wielkopolska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000190601, tel/fax 61 653 12 88, NIP 786-00-05-621, z którą Klienci mogą się kontaktować pod nr tel. 61 653 12 88 oraz poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie: www.zama.com.pl
  3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem Sklepu, którego akceptacja jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży.
  4. Sklep jest płatnikiem podatku VAT, a Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie produktu wskazano inaczej np. produkty z kategorii wyprzedaż, które mogą nie być pełnowartościowe, gdyż niektóre z nich umieszczone były na wystawie; mogą nosić zarysowania, zadrapania i inne.

II. Zamówienia

 1. Klienci mają możliwość korzystania ze eSklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące działań w eSklepie [dalej „ Konto”].
  2.W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
  3. Zamówienia można składać za pośrednictwem:
  a) Konta założonego po wypełnieniu formularza na stronie eSklepu, za pomocą którego Klient wybiera produkt umieszczając go w koszyku, a następnie potwierdza złożone zamówienie wybierając opcję „ Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Klient otrzymuje od eSklepu e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta, eSklep rozpocznie realizację zamówienia.
  b) Poczty elektronicznej: wysyłając zamówienie na adres e-mail: esklep@zama.com.pl
  c) Telefonicznie pod numerem : 61 653 12 88
  4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
  5. Złożenie zamówienia pociąga za sobą konieczność zapłaty za towar i przesyłkę.
  6. Zamówienia złożone za pośrednictwem Konta, eSklep podsumowuje przesłaniem wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem weryfikacji oraz przyjęcia zamówienia przez handlowca. W przypadku zamówień telefonicznych i złożonych w drodze mailowej na adres: esklep@zama.com.pl za chwilę zawarcia umowy uważa się moment przesłania wiadomości potwierdzającej weryfikację oraz przyjęcie zamówienia przez handlowca.
  7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia przyjęcia zamówienia wynikającego z winy Klienta (np. błędny e-mail, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie nie będzie rozpatrywane i zostanie anulowane w ciągu 72 godzin od momentu jego złożenia.
  8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w eSklepie produkt, wraz z kosztami dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia przez eSklep terminu zawarcia umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy płatność następuje przy odbiorze.
  9. W przypadku niedostępności produktu oferowanego na stronie internetowej eSklepu i zamówionego przez Klienta, eSklep poinformuje o tym Klienta e-mailem niezwłocznie po rozpatrzeniu zamówienia.
  10. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej eSklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
  11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana (godz. 9:00) następnego dnia roboczego.
  12. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, warunki zamówienia będą rozpatrywane indywidualnie.
  13. Informacje znajdujące się na stronie internetowej eSklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
  14. Klient może korygować i anulować zamówienie do momentu potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób, o którym mowa w §2 ust. 6 Regulaminu.
  15. Umowa sprzedaży produktu między Klientem a eSklepem ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany w przez Klienta.

III. Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  a)Przy odbiorze (za pobraniem) – wówczas zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
  b) Przelewem zwykłym – po złożeniu zamówienia Klient drogą elektroniczną (e-mail) otrzymuje numer rachunku bankowego eSklepu wraz ze wskazaną kwotą, którą należy przelać na konto eSklepu.
  c) Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24 – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kancelarskiej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
  d) Płatność kartą (Visa, Mastercard): po złożeniu zamówienia w eSklepie, Klient jest automatycznie przekierowany na stronę przelewy24.pl w celu dokonania płatności. Bezpiecznej autoryzacji dokonuje firma PayPro S.A. Dane dotyczące karty płatniczej Klienta nie są przekazywane do eSklepu. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy oraz widoczne w procesie zakupowym przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
  3. Warunkiem wydania produktu jest zapłata za produkt i przesyłkę. Nie dotyczy to sytuacji, w których Klient odbiera produkt osobiście lub przesyłek pobraniowych.

IV. Wysyłka towaru

 1. W momencie wysyłki towaru, Klient otrzymuje od eSklepu e-mailem potwierdzenie nadania paczki wraz z numerem listu przewozowego, dzięki któremu ma możliwość monitorowania przesyłki.
  2.Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez e-mail ze eSklepem, który udzieli wszelkich informacji o stopniu zaawansowania realizacji zamówienia.
  3. Razem z przesyłką dostarczone są: karta gwarancyjna – w przypadku towarów ją posiadających oraz na życzenie Klienta dokumenty zakupu – oryginał faktury VAT.
  4. eSklep wysyła zamówiony towar za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej lub innej wskazanej na stronie eSklepu).
  5. Przesyłki dostarcza firma kurierska. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich jest to zwykle 1-2 dni robocze od momentu nadania paczki.
  6. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zarachowania należności na rachunku bankowym eSklepu. W przypadku płatności kartą płatniczą pozytywna autoryzacja jest komunikatem wystarczającym do realizacji zamówienia.
  7. Po odebraniu przesyłki Klient otrzymuje od eSklepu e-mail z dowodem zakupu – oryginał faktury VAT .

V. Reklamacje

 1. Podstawą prawną reklamacji jest ustawa, kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące rękojmi za wadę i gwarancji.
  2.eSklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu, które istniały w chwili przeniesienia własności na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową sprzedaży. W szczególności sprzedany produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu, eSklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował eSklep przy zawarciu umowy sprzedaży, a eSklep nie zgłosił zastrzeżenia co do przeznaczenia rzeczy.
  d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
  3. eSklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Dotyczy to również produktów z kategorii wyprzedaży, w których opisie podano informacje o wadach produktu.
  4. eSklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania produktu Klientowi.
  5. Klient ma 1 miesiąc od zauważenia wady na złożenie do eSklepu żądania przewidzianego w rękojmi, chyba że jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Wówczas termin złożenia reklamacji wynosi 1 rok do momentu zauważenia wady.
  6. W przypadku wystąpienia wady produktu Kupujący jest uprawniony do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie eSklepu drogą poczty elektronicznej na adres esklep@zama.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny eSklepu: ZAMA Sp. z o.o., ul. Jankowskiego 2, 61-248 Poznań
  7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu), przedmiot reklamacji, opis wady, przyczynę reklamacji, podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą).
  8. Sklep ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji, a jeśli tego nie uczyni to automatycznie oznacza, że uznaje roszczenie.
  9. O rezultacie reklamacji eSklep poinformuje Klienta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Klienta.
  10. W razie uwzględnienia reklamacji, eSklep zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.
  11. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  12. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi eSklep

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, które eSklep przesyła Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: w formie pisemnej na adres: ZAMA Sp. z o.o., ul. Jankowskiego 2, 61-248 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@zama.com.pl;
  2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 287). Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, na skutek której eSklep wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  5. eSklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w eSklepie).
  6. eSklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że strony uzgodniły inny sposób zwrotu płatności.
  7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt do Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed upływem terminu odstąpienia. Klient może zwrócić Produkt na adres: ZAMA Sp. z o.o., ul. Jankowskiego 2, 61-248 Poznań
  8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które jest obowiązany ponieść:
  a) Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w eSklepie, eSklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.
  b) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
  10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli eSklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez eSklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e) w których obie strony umowy są podmiotami profesjonalnego obrotu gospodarczego.

VII. Gwarancje

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Większość produktów posiada gwarancję na 6, 12 lub 24 miesiące. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionym przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
  2.Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze eSklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
  3. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu gwarancji.
  4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  5. Jeśli zakupiony wyrób jest przeznaczony wyłącznie dla majsterkowiczów oraz do użytku domowego gwarancja nie będzie uwzględniona jeśli zostanie on wykorzystany do prac profesjonalnych lub zarobkowych oraz ciągłej pracy wyrobu, mogącej doprowadzić do jego przeciążenia.
  6. W przypadku stwierdzenia wad zakupionego towaru Klient jest zobowiązany do wstrzymania się z jego montażem, niezwłocznego poinformowania eSklepu, zabezpieczenia towaru przed zniszczeniem i złożenia reklamacji.

VIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami z zastrzeżeniem §8 ust 3 niniejszego Regulaminu.
  2.Dla potrzeb niniejszego regulaminu za klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego uważa się osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej jak również spółki prawa handlowego oraz wszelkie podmioty posiadające osobowość prawną.
  3. Za konsumenta w zakresie uprawnień wynikających z tytułu udzielonej rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru uważa się również osobę fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu towaru bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, zaś z treści umowy wynika, że zakup nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Klientowi niebędącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem §8 ust 3 Regulaminu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy określone w § 6 Regulaminu.
  5. W wypadku Klientów niebędących konsumentami z zastrzeżeniem §8 ust 3 Regulaminu eSklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
  6. Z chwilą wydania przez eSklep produktu przewoźnikowi na Klienta niebędącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sklep od tej chwili nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu.
  7. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  8. Do Klienta niebędącego konsumentem z zastrzeżeniem §8 ust 3 Regulaminu nie mają zastosowania postanowienia dotyczące rękojmi określone w § 5 Regulaminu.
  9. Gwarancji podlegają właściwie zainstalowane, pracujące w normalnych warunkach eksploatacyjnych, kompletne zamknięte podzespoły, których nie można sprawdzić bez prób ruchowych w szczególności przekładnia jazdy z hydromotorem, reduktor obrotu z hydromotorem, łożysko obrotu. Okres gwarancji na wymienione nowe towary wynosi 6 miesięcy. Pojedyncze elementy wyżej wymienionych podzespołów nie podlegają gwarancji.
 2. Własność intelektualna
 3. Klient obowiązany jest do korzystania ze eSklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Klienta oraz osób trzecich. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej eSklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody eSklepu.
  2.Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej eSklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody eSklepu.
 4. Usługi elektroniczne świadczone przez Sklep
 5. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Rejestracja, Konto Klienta, Formularz kontaktowy oraz Newsletter.
  2.Klienci mają możliwość zakupu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Koncie Klienta. Świadczenie usług w ramach Konta (profilu klienta) ma charakter bezpłatny, dobrowolny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sklepem dotyczącą Konta (Profilu klienta), w każdym czasie poprzez wysłanie stosowanego oświadczenia do eSklepu drogą elektroniczną lub pisemną. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których eSklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
  3. Usługa Formularza kontaktowego polega na kontakcie ze eSklepem poprzez wypełnienie danych: e-mail, temat, treść wiadomości i przepisanie kodu z obrazka i następnie wysłanie Formularza kontaktowego.
  4. Usługa Formularza kontaktowego świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania kontaktowego za jego pośrednictwem.
  5. Korzystanie z usługi Newsletter następuje po zaznaczeniu pola „Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera” przy rejestracji w celu utworzenia Konta Klienta.
  6. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do eSklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres eSklepu.
  7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient:
  a) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  b) dostęp do poczty elektronicznej;
  c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
  d) zalecana rozdzielczość ekranu: 1920×1080;
  e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Postanowienia końcowe
 7. Regulamin określa zasady zakupów w eSklepie, a złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
  2.Podane przez Klientów dane osobowe eSklep zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności dostępną na stronie sklepu www.serwis-kop.pl
  3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy eSklepem, a Klientem, który jest konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
  4. Regulamin jest dostępny do pobrania przez każdego zainteresowanego i znajduje się na stronie www.serwis-kop.pl eSklepu w dolnej części strony.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j.Dz. U. 2020, poz. 344 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 287 ze zm.); ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych:

ZAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000 Środa Wielkopolska, ul. Brodowska 32),  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod nr KRS: 0000190601, NIP 7860005621, REGON 2630006147

Dane kontaktowe

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: zama@zama.com.pl, lub pisemnie na następujący adres: ZAMA Sp. z o.o., ul. Brodowska 32, 63-000 Środa Wlkp.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyla dyrektywy opisane w  95/46/WE.

Dane będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług, także tych bez dokonywania rejestracji w eSklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Państwa treści gromadzonych w eSklepie, formularzy kontaktowych, utworzenia Konta i korzystania z jego funkcjonalności – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO i potrzeba przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, usług.
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Pani/Panią umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dbamy o prawo do prywatności i bezpieczeństwo danych, w tym celu używany jest między innymi protokół szyfrowania komunikacji – SSL

eSklep internetowy będzie zbierał od Państwa następujące dane osobowe za pośrednictwem strony www oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w eSklepie:

 • Imię i nazwisko
 • adres do faktury
 • adres do korespondencji jeśli innych niż adres do faktury
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu

Okres w którym dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. firmą kurierskim i transportowym w celach niezbędnych do wykonania umowy kupna-sprzedaży, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

Pliki cookies (ciasteczka)

Strona www.zama.com.pl używa plików cookies (niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera), umożliwiających przy ponownym połączeniu ze stroną rozpoznanie urządzenia, z którego łączy się użytkownik.

Pliki cookies umożliwiają zbieranie informacji o:

 • adresie IP,
 • typie wykorzystywanej przeglądarki,
 • rodzaju systemu operacyjnego,
 • dostawcy usług internetowych,
 • informacji o czasie i dacie,
 • lokalizacji,
 • informacji przesłanych za pomocą formularza kontaktowego

 

Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W każdej chwili możecie Państwo wyłączyć lub przywrócić gromadzenie plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Do monitorowania informacji o Państwa aktywności korzystamy z narzędzia Google Analitics